EDventure beheert Facebook-pagina Ouderbetrokkenheid OCW

OSS

Op verzoek van het ministerie van OCW verzorgt EDventure namens het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid de komende maanden de redactie van de Facebook-pagina ‘Ouders en School Samen’. Een prachtige kans om de ExpertisePunten onder de aandacht te brengen van de bijna 5000 volgers, waaronder ouders, leraren en andere betrokkenen bij het onderwijs. Alle 16 ExpertisePunten dragen actief bij aan de Facebook-pagina via het aanleveren van goede voorbeelden, informatie over trainingen, tips en stellingen rondom het thema ouderbetrokkenheid.