EDventure en OCW organiseren bijeenkomsten voor regelluwe scholen

Op 18 en 23 mei kwamen de scholen die meedoen aan het OCW experiment Regelluwe scholen bij elkaar om de plannen en voortgang van het experiment met elkaar te bespreken. EDventure is nauw betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomsten en zal samen met consortiumpartners Oberon en het Kohnstamm Instituut zorgdragen voor de monitoring van het experiment Regelluwe scholen.

regelluwe-scholen

Het experiment Regelluwe scholen is een initiatief van staatssecretaris Dekker van OCW. In dit experiment mogen scholen met aantoonbaar goede onderwijskwaliteit (Excellente scholen) afwijken van bepaalde wet- en regelgeving. Met het experiment wordt onderzocht of het afwijken van wet- en regelgeving leidt tot betere kwaliteit of grotere doelmatigheid van het onderwijs. Ook kan de uitkomst zijn dat bepaalde ruimte definitief beschikbaar komt voor alle scholen.
Lees meer over de achtergronden van het experiment op www.regelluwescholen.nl.