EDventure als praktijkcase in publicatie Kwakman & Zomerdijk

In april 2012 is de eerste druk verschenen van het boek ‘De ondernemende professional’ van de auteurs Frank Kwakman en Cris Zomerdijk. De publicatie is o.a. bedoeld voor bureaus, zelfstandig ondernemers en netwerken van samenwerkende professionals die met hun dienstverlening andere organisaties helpen beter te presteren. Door de veranderende markt wordt ondernemerschap meer dan ooit gevraagd van professionele dienstverleners. In het boek lezen professionals waar zij over dienen te beschikken om succesvol te zijn.

Namens EDventure leverden OBD Noordwest, SBZW en Marant een bijdrage aan de publicatie via de praktijkcase ‘De coöperatie als instrument voor innovatie en marktontwikkeling’. Met de oprichting van Onderwijszorg Nederland (ONL) zetten de onderwijsadviesbureaus een nieuwe stap op de weg van het innovatieve ondernemerschap in een veranderende marktomgeving.

pdf case