Verbinding onderwijs en jeugdzorg

Hoe ziet de Jeugdzorg eruit in 2015? En hoe kunnen we de kwaliteit blijven waarborgen en tegelijkertijd zorgen voor een goede jeugdhulp terwijl de budgetten krimpen? Het zijn vragen waar de gemeentebesturen zich over buigen. Niet alleen de bekostiging, maar ook de organisatie van de gehele jeugdzorg wordt een gemeentelijke taak. Een cultuuromslag is nodig om de vraag van kind en ouders centraal te stellen. Met het onderwijs als plek waar kinderen iedere dag zijn en ouders als dé partner van de school, hebben de onderwijsadviesbureaus een gezamenlijke visie als het gaat om de nieuwe jeugdzorg. Onderwijsadviesbureaus zijn al ruim 40 jaar de vertrouwde partner voor scholen, schoolbesturen en gemeenten als het gaat om innovaties in onderwijs met het raakvlak zorg.

De nieuwe website – www.verbindingonderwijsenjeugdzorg.nl – is het centrale verbindingspunt voor de samenwerkende partijen. Gemeenten, zorgaanbieders, leraren en schoolbesturen vinden hier alle benodigde informatie over de transitie en kunnen met vragen terecht bij het landelijk netwerk van onderwijsadviesbureaus.

Terugblikken op eerste kwartaal Transitie Jeugd

Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet is de Transitie Jeugd nog niet afgerond. Integendeel, er moet nog veel werk worden verricht om het nieuwe decentrale stelsel goed te laten werken. Dit jaar zal vooral een overgangsjaar zijn dat in het teken staat van het op orde krijgen van de inrichting en uitvoering van het […]

Lees meer

Al 400 aanmeldingen voor congres Onderwijs en Jeugdhulp!

Er is grote belangstelling voor het congres Onderwijs en Jeugdhulp op 1 juni a.s. in Amersfoort. Het verheugt EDventure als mede-organisator van het congres, dat er zich reeds 400 deelnemers hebben aangemeld.

Lees meer

Aanmelden voor Congres ‘Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?’

Om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp duidelijk in beeld te brengen wordt op 1 juni het landelijk congres ‘Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?’ georganiseerd. Op het congres zullen sprekers in zo’n zeventig verschillende sessies voorbeelden van samenwerking in de praktijk van onderwijs en jeugdzorg presenteren. EDventure is betrokken bij de organisatie van het congres en heeft, net als andere mee-organiserende partijen, verschillende goede voorbeelden uit haar achterban aangemeld voor het programma.

Lees meer

Innoveren is samen leren : onderwijsadvies in een veranderende omgeving

Annemarie Kaptein, directeur EDventure, licht in Schoolmanagement Totaal van september 2014 de uitdaging toe om Passend Onderwijs en de ontwikkelingen in het jeugdveld op gemeentelijk niveau te integreren. Het doel van de onderwijsadviesbureaus is een goede doorlopende infrastructuur te creeren waarin integrale onderwijs-zorgarrangementen geboden worden.

Lees meer

Onderwijsadviesbureaus helpende hand voor gemeenten bij invoering Jeugdwet

De onderwijsadviesbureaus, verenigd in brancheorganisatie EDventure, bieden gemeenten de helpende hand bij de invoering van de nieuwe jeugdwet. Door de invoering van de Jeugdwet verandert er per 1 januari 2015 veel voor kinderen, ouders, hulpverlenende instellingen en het onderwijs. De verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg verschuiven van het Rijk naar de gemeenten. De onderwijsadviesbureaus adviseren gemeenten een visie op jeugdzorg te ontwikkelen waarbij het kind centraal staat en er korte lijnen ontstaan tussen het onderwijs en de jeugdzorg. Om gemeenten en het onderwijs te helpen bij de veranderingen heeft EDventure een speciale website ontwikkeld; www.verbindingonderwijsenjeugdzorg.nl.

Lees meer

Eerste Kamer akkoord, Jeugdwet is er door!

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. De Staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (V&J) kunnen rekenen op de steun van de fracties van SGP, Christen Unie, D66, CDA, PvdA en VVD. Vanaf 1 januari 2015 is het zo ver, dan wordt de wet ingevoerd. Een mijlpaal, maar daarmee is de uitvoering nog niet gerealiseerd. Daar ligt ook een opdracht en uitdaging voor onderwijsadviesbureaus.

Lees meer

EDventure presenteert branchevisie Transitie Jeugdzorg aan Tweede Kamer

Op 27 juni presenteerde EDventure haar visie op Transitie Jeugdzorg aan leden van de Tweede Kamer en hun woordvoerders. Download hier onze brochure ‘Samenwerken aan de beste jeugdzorg’.

Lees meer