ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk
De ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus en keurmerkorganisatie. Zij bieden ouders, scholen, schoolbesturen en lokale overheden ondersteunende diensten en producten ter versterking van de ouderbetrokkenheid. Daarbij gaat het om het effectiever communiceren en het bouwen aan partnerschap. Met partnerschap wordt een proces bedoeld waarin betrokkenen (ouders, school/kindgerichte organisaties en gemeenschap) elkaar ondersteunen en de bijdragen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen om het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen/leerlingen te bevorderen.

Heeft u een vraag over ouderbetrokkenheid? Neem dan contact op met EDventure. Wij brengen u graag in contact met een van onze experts.

Werk aan ouderbetrokkenheid met ons certificeringstraject!

In nauwe samenwerking met de projectleiders van de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid is een certificeringstraject tot stand gekomen voor instellingen in vve, po-vo en mbo: ‘Samen met ouders’. Het is een ontwikkelroute voor doelgroepen om in eigen tempo te werken aan de ontwikkeling van partnerschap en de streefdoelen ouderbetrokkenheid. De ExpertisePunten komen daarmee tegemoet aan de behoefte van scholen aan een ontwikkelingsgericht certificeringstraject.

Lees meer

EDventure beheert Facebook-pagina Ouderbetrokkenheid OCW

Op verzoek van het ministerie van OCW verzorgt EDventure namens het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid de komende maanden de redactie van de Facebook-pagina ‘Ouders en School Samen’. Een prachtige kans om de ExpertisePunten onder de aandacht te brengen van de bijna 5000 volgers, waaronder ouders, leraren en andere betrokkenen bij het onderwijs. Alle 16 […]

Lees meer

ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid & OCW stimuleren kennisuitwisseling

Onlangs is een artikel verschenen over het succes van de regionale aanpak ouderbetrokkenheid door de ExpertisePunten en het ministerie van OCW. In vijf regio’s zijn bijeenkomsten georganiseerd gericht op het vergroten kennis en handelingsbekwaamheid bij ouders, scholen en gemeenten. Staatssecretaris Dekker licht toe waarom ouderbetrokkenheid zo belangrijk is. Lees hier het volledige artikel (Uit: Van Twaalf Tot Achttien).

Lees meer

Kick-off regionale aanpak ouderbetrokkenheid

Op maandag 23 september vond in Rotterdam (en tegelijkertijd in Vlissingen) de kick-off plaats van een reeks regionale bijeenkomsten rond ouderbetrokkenheid. Op deze bijeenkomst gaven Annemarie Kaptein (directeur EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus), Kim Putters (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) en René Bagchus (directeur primair onderwijs bij het Ministerie van OCW), namens staatssecretaris Dekker, de […]

Lees meer

Ouderbetrokkenheid onder de aandacht van Tweede Kamer

Lees alles over de nieuwe plannen rondom educatief partnerschap en de samenwerking daarin met de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid!

Lees meer

EDventure richt Regionale ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid (EPO) op

Vandaag lanceren 16 onderwijsbureaus, aangesloten bij branchevereniging EDventure, een netwerk van regionale ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid (EPO). Met de slogan ‘landelijk dekkend, regionaal maatwerk’ zal de groep onderwijsbureaus kwalitatief hoogwaardige producten en diensten aanbieden om partnerschap tussen ouders en scholen in opvoeding en onderwijs te bevorderen.

Lees meer