Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen OZL

OZL

De stichting OZL in de regio, opgericht door EDventure, de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus, ondersteunt de onderwijsadviesbureaus die de onderwijsbegeleiding van zieke leerlingen verzorgen. Het doel is om de dienstverlening aan deze kwetsbare groep zieke leerlingen nog verder te verbeteren en de kwaliteit te borgen. Voor deze dienstverlening ontvangen de betrokken onderwijsadviesbureaus sinds 1999 vanuit het ministerie van OCW jaarlijks een subsidie.

De stichting OZL zet de landelijke beleidskaders uit voor de dienstverlening van OZL in de regio. Er is een breed platform gerealiseerd voor de ontwikkeling en vernieuwing van OZL. Er zijn landelijke afspraken gemaakt over de protocollering en uniformering van de werkzaamheden, die inmiddels onderdeel zijn geworden van de dienstverlening OZL in de regio. Dat betekent dat door alle aangeslotenen de voorziening OZL op een zelfde wijze vorm wordt gegeven en met een zelfde kwaliteit landelijk wordt aangeboden.

De aangesloten Onderwijsadviesbureaus hebben dit vastgelegd in een eerste product van de Stichting OZL in de regio ’Kwaliteitshandboek Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen in de regio. Het is een ‘levend’ document dat wordt geactualiseerd en aangevuld en ook nog verder uitgewerkt. Ook is er een landelijk registratiesysteem ingevoerd dat inzicht geeft in hoeveel leerlingen worden begeleid, in het schooltype, de duur van het ondersteuning en de ziekte van de betrokken leerling.

De ondersteuning van de onderwijsadviesbureaus door de Stichting is belangrijk en hard nodig omdat het aantal langdurig en chronisch zieke leerlingen toeneemt. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en dat geldt ook voor leerlingen die een ongeluk krijgen, plotseling ziek worden of langdurig of chronisch ziek zijn. Zo wordt een brede stabiele basis gevormd voor passend onderwijs aan zieke leerlingen.

In het eerste Jaarbericht van de Stichting laten we zien wat er tot stand is gebracht en geven we kort aan welke koers is uitgezet voor de komende jaren.

Consulenten OZL bijeen voor kennisuitwisseling KlasseContact

Consulenten OZL die zich bezighouden met KlasseContact kwamen op 17 maart bijeen in Utrecht voor een uitwisseling over het project. Tijdens de bijeenkomst, gezamenlijk georganiseerd door EDventure en KPN Mooiste Contact Fonds, werden consulenten geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond KlasseContact.

Lees meer

Nieuw: brochure KlasseContact voor ouders en scholen

Vanaf september 2015 is de brochure “KlasseContact, Ziek zijn…en toch in de klas” beschikbaar. Deze brochure bevat informatie voor ouders en scholen over het project KlasseContact en de manier waarop een KPN Klasgenoot kan worden aangevraagd. Ook is er extra aandacht voor de rol van OZL-consulenten in het project en staat beschreven welke ondersteuning zij […]

Lees meer

Mooi rapport voor ‘KlasseContact’

450 zieke leerlingen terug in klas
Afgelopen schooljaar zijn 450 zieke kinderen weer in contact gekomen met hun klas. Hun wens om terug te keren op school is in vervulling gegaan dankzij de ‘Klasgenoot’ van KlasseContact, die de verbinding legt tussen thuis (of het ziekenhuis) en school. Zo kunnen chronisch of langdurig zieke kinderen de lessen digitaal blijven volgen en, minstens zo belangrijk, contact houden met klasgenoten. “Het is prachtig als je zo’n kind weer kunt verbinden met zijn of haar klas!” zegt Ireen Wüst, ambassadrice van KlasseContact, die onder de indruk is van de resultaten van afgelopen schooljaar. “Een mooi rapport om de zomer mee in te gaan en het nieuwe schooljaar weer vol goede moed te beginnen.”

Lees meer

Ook zieke kinderen hebben recht op passend onderwijs

Een op de zeven kinderen in Nederland kan door een langdurige of chronische ziekte niet iedere dag naar school. Hierdoor lopen zij kans op onderwijsachterstanden en moeten ze klasgenoten missen. De consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) helpen leraren, de zieke leerling en ouders bij het verzorgen van passend onderwijs thuis of in het ziekenhuis. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen rechtstreeks een beroep doen op OZL voor leerlingen met een ziekte en (dreigende) schoolproblemen. In het nieuwe magazine over ziek zijn en onderwijs vinden scholen en samenwerkingsverbanden alle informatie.

Lees meer

Presentatie bij ministerie OCW over OZL en Passend onderwijs

Op 17 september verzorgden Ziezon-medewerkers Miek Hoogbergen en Claudia Molier een presentatie over de voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) voor ambtenaren van de Directie Jeugd, Onderwijs en Zorg van het ministerie van OCW en accountmanagers Passend onderwijs. Het idee hierachter is dat de betrokken ambtenaren de samenwerkingsverbanden nu nog beter kunnen informeren over de OZL-dienstverlening. […]

Lees meer

Zieke leerlingen en passend onderwijs

Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra onderwijszorg nodig. Daarbij kunnen scholen en samenwerkingsverbanden kosteloos een beroep doen op de landelijke dienstverlening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL).

Lees meer