KlasseContact

klassecontact

KlasseContact maakt het voor chronisch of ernstig zieke kinderen die langdurig niet naar school kunnen mogelijk lessen te volgen in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Zo raken zij minder snel achterop met de lesstof en, net zo belangrijk, blijven zij in contact met hun leerkracht en klasgenoten.

De leerling kan vanachter de KlasseContact-laptop thuis of in het ziekenhuis actief deelnemen aan de lessen. In de klas staat een KPN Klasgenoot, dit is een ICT-set waarmee een beeld- en geluidsverbinding kan worden gemaakt tussen de school en de leerling, thuis of in het ziekenhuis. De leerling is zo aanwezig in de klas en volgt, zo veel als mogelijk, onderwijs net als zijn of haar klasgenoten.

Dit bijzondere project is een gezamenlijk initiatief van EDventure en het KPN Mooiste Contact Fonds. Bij de uitvoering van KlasseContact wordt nauw samengewerkt met het netwerk Ziezon. Dit is het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs, dat is opgericht door EDventure i.s.m. de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra). Gezamenlijk streven zij het doel na langdurig zieke leerlingen in contact te houden en onderwijs te laten volgen met hun klasgenoten. Het project is in 2008 gestart met de inzet van 85 beschikbare ICT-sets. Tot nu toe zijn er voor ruim duizend kinderen ICT-sets geplaatst waarmee zij onderwijs op afstand kunnen volgen.

Voor welke leerlingen is KlasseContact bestemd?

KlasseContact is bestemd voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Een leerling komt in aanmerking als hij of zij een chronische of ernstige somatische ziekte heeft en hierdoor gedurende langere periode niet naar school kan gaan. De leerling moet dan wel worden begeleid door een consulent Onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL). De consulent is de verbindende schakel tussen ouder/leerling en de school.

Consulenten OZL

De consulenten OZL, die in dienst zijn bij de onderwijsadviesbureaus en de universitair medische centra, begeleiden de leerlingen. Zij zijn verenigd in het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs (Ziezon). Binnen het netwerk vindt deskundigheidsbevordering, samenwerking en kennisoverdracht plaats met als doel de kwaliteit van de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen te versterken. Door de actieve inzet van de consulenten van Ziezon en vele anderen maken er steeds meer leerlingen gebruik van KlasseContact.

Aanvraag KlasseContact

Een aanvraag voor KlasseContact verloopt in overleg met de consulent OZL, de ouder/verzorger en de school. De consulent dient een aanvraag in bij EDventure, die de aanvraag vervolgens beoordeelt en doorstuurt naar KPN voor de verdere uitvoering. De ouder kan via de school in contact komen met de consulent. De KPN Klasgenoot wordt door de logistieke organisatie van KPN geplaatst.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de aanvraag en uitvoering van KlasseContact verwijzen wij u naar de website van KlasseContact: www.klassecontact.nl. Voor consulenten OZL klik hier voor de Insite KlasseContact: http://insite.klassecontact.nl

Nieuwe landelijke campagne KlasseContact

Vandaag start een nieuwe landelijke campagne KPN over KlasseContact, een initiatief van EDventure & KPN Mooiste Contactfonds.

Lees meer

Consulenten OZL bijeen voor kennisuitwisseling KlasseContact

Consulenten OZL die zich bezighouden met KlasseContact kwamen op 17 maart bijeen in Utrecht voor een uitwisseling over het project. Tijdens de bijeenkomst, gezamenlijk georganiseerd door EDventure en KPN Mooiste Contact Fonds, werden consulenten geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond KlasseContact.

Lees meer

Sterke groei KlasseContact in 2015

Niet eerder, sinds de start van KlasseContact, hebben KPN-monteurs en consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL) zoveel Klasgenoot-sets geplaatst en begeleid als in 2015. In 2016 is het de ambitie van EDventure en KPN om KlasseContact verder uit te breiden naar 650 plaatsingen per jaar.

Lees meer

Nieuw: brochure KlasseContact voor ouders en scholen

Vanaf september 2015 is de brochure “KlasseContact, Ziek zijn…en toch in de klas” beschikbaar. Deze brochure bevat informatie voor ouders en scholen over het project KlasseContact en de manier waarop een KPN Klasgenoot kan worden aangevraagd. Ook is er extra aandacht voor de rol van OZL-consulenten in het project en staat beschreven welke ondersteuning zij […]

Lees meer

Mooi rapport voor ‘KlasseContact’

450 zieke leerlingen terug in klas
Afgelopen schooljaar zijn 450 zieke kinderen weer in contact gekomen met hun klas. Hun wens om terug te keren op school is in vervulling gegaan dankzij de ‘Klasgenoot’ van KlasseContact, die de verbinding legt tussen thuis (of het ziekenhuis) en school. Zo kunnen chronisch of langdurig zieke kinderen de lessen digitaal blijven volgen en, minstens zo belangrijk, contact houden met klasgenoten. “Het is prachtig als je zo’n kind weer kunt verbinden met zijn of haar klas!” zegt Ireen Wüst, ambassadrice van KlasseContact, die onder de indruk is van de resultaten van afgelopen schooljaar. “Een mooi rapport om de zomer mee in te gaan en het nieuwe schooljaar weer vol goede moed te beginnen.”

Lees meer

Persbericht: Nieuwe ‘klasgenoot’ voor zieke eindexamenkandidaten

De eindexamens lopen al ten einde: deze week wordt het laatste examen afgenomen. In Nederland zijn er ook dit jaar weer chronisch of langdurig zieke tieners die graag eindexamen willen doen. Deze leerlingen moeten daar net zo goed op voorbereid kunnen zijn als hun klasgenoten. Dat betekent lessen blijven volgen en contact houden met de klas. Die mogelijkheid is er dankzij de KPN Klasgenoot: een innovatief en interactief apparaat met 4G-verbinding, waarmee de leerling in beeld en geluid verbonden is met klasgenoten en leerkrachten.

Lees meer

Proces KlasseContact van a tot z in beeld

Voor langdurig of chronisch zieke kinderen die niet naar school kunnen, lijkt hun klas ver weg. Dankzij KlasseContact, een gezamenlijk initiatief van het KPN Mooiste Contact Fonds en EDventure, kunnen zij toch actief meedoen in de les en zijn ze verbonden met de klas. In deze film laten we stap voor stap zien wat er […]

Lees meer

De “Stille Helden” van KlasseContact

Op zaterdag 29 november verscheen een reportage met verhalen van zes vrijwilligers – de “Stille Helden” – in het AD-magazine. Een van de bijdragen verhaalt over het inzetten de KPN Klasgenoot, communicatieapparatuur ten behoeve van langdurig zieke leerlingen, die op deze wijze toch mee kunnen blijven doen op school. De Klasgenoot maakt deel uit van KlasseContact, een gezamenlijk initiatief van het KPN Mooiste Contact Fonds en EDventure. Het biedt een geavanceerde manier van digitaal communiceren. Het bijzondere is dat de zieke leerling vanuit huis de camera van de KPN Klasgenoot in de klas kan bedienen en de hele klas rond kan kijken en op deze manier zo optimaal mogelijk wordt betrokken bij het leerproces. In dit artikel is Katie Gramsbergen, consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) bij het HCO in Den Haag aan het woord.

Lees meer

Dag van Chronisch Zieke Leerling 2014 in teken innovatie

In de Week van Chronisch Zieken staan de schijnwerpers op 12 november 2014 speciaal op kinderen gericht. Deze Dag van de Chronisch Zieke Leerling is in het leven geroepen door Ziezon (het Landelijk Netwerk Ziek zijn en Onderwijs). Zorgconsulenten organiseren vandaag in het hele land activiteiten om aandacht te vragen voor leerlingen die vanwege hun gezondheid niet naar school kunnen gaan.

Lees meer

KlasseContact in nationale mediacampagne KPN MooisteContactfonds

KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van het KPN Mooiste Contact Fonds en EDventure en zorgt via een mobiele of vaste verbinding dat zieke leerlingen met school en klasgenoten worden verbonden.

Lees meer