Excellente scholen: Scholen leren van elkaar


Excellente scholen zijn scholen die het beste uit hun leerlingen halen. Om in aanmerking te komen voor het predicaat excellente school moet een school goede leerresultaten hebben én uitblinken op een ander gebied (‘excellentiegebied’). Bijvoorbeeld door een goed beleid voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Of door op een bijzondere manier te werken aan de brede vorming van hun leerlingen. Bijvoorbeeld door een goed cultuurprogramma aan te bieden.
Met deze erkenning krijgen zeer goed presterende scholen de maatschappelijke waardering die ze verdienen. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen en dit predicaat te bemachtigen.
Selectiecriteria predicaat ‘excellente scholen’
Bij de selectie van scholen staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Alleen scholen die aan deze criteria voldoen, kunnen het predicaat krijgen. De selectie gebeurt op basis van de volgende criteria:

  • onderwijsresultaten (ook in relatie tot de leerlingenpopulatie);
  • heldere visie op onderwijs;
  • zelflerend vermogen van de school;
  • de omstandigheden waaronder een school werkt;
  • de manier waarop een school zich onderscheidt, zoals aandacht voor excellentie en hoogbegaafde leerlingen.

Website Excellente Scholen

Excellente Scholen onder verantwoordelijkheid gebracht van inspectie

Vanaf 2012 hebben EDventure en haar leden meegewerkt aan het OCW-programma Excellente Scholen. Met ingang van dit jaar is het driejarige project ten einde gekomen. Vanaf dit jaar valt de beoordeling van de scholen en de uitreiking van de predicaten onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie van het Onderwijs.

Lees meer

106 Excellente Scholen 2014!

Onder grote belangstelling van de regionale en landelijke media zijn op maandag 26 januari 2015 voor de derde maal de predicaten Excellente School uitgereikt aan 106 van de 186 aangemelde scholen voor PO, VO, en (V)SO. De vertegenwoordigers van de scholen kregen tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Stadsschouwburg in Den Haag de predicaten overhandigd door minister-president Rutte en staatssecretaris Dekker van Onderwijs. EDventure en de onderwijsadviesbureaus waren net als voorgaande jaren nauw betrokken bij de organisatie en de voorbereidingen voor de uitreiking, en coördineert de activiteiten voor de excellente scholen.

Lees meer

Weer meer aanmeldingen voor traject Excellente School

Op 26 januari ontvingen 106 scholen het predicaat Excellente School 2014 uit handen van minister-president Rutte en staatssecretaris Dekker van Onderwijs. EDventure was net als vorig jaar nauw betrokken bij de organisatie en de voorbereidingen voor de uitreiking.
EDventure blijft ook dit jaar verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor excellente scholen en het up-to-date houden […]

Lees meer

Voortzetting programma Excellente Scholen

Per 1 januari 2015 zal het OCW-programma ‘Excellente Scholen’ formeel worden overgedragen aan de Inspectie. Ook in deze nieuwe situatie blijft EDventure betrokken bij dit programma voor scholen die zich onderscheiden door het bieden van excellent onderwijs.

Lees meer

Excellente scholen volgen masterclass van professor Zhao

In oktober verzorgde professor Yong Zhao, van de Universiteit van Oregon, in Nederland masterclasses ter promotie van zijn nieuwste boek ‘World Class Learners, Onderwijs voor een ondernemende generatie’. Op 13 oktober volgden dertig (kandidaat-)excellente scholen de masterclass van Zhao. Dit gebeurde in het kader van het programma Excellente Scholen/Scholen leren van elkaar.

Lees meer

Uitreiking predicaat Excellente School 2014 op 26 januari

Op maandagmiddag 26 januari zal staatssecretaris Sander Dekker van OCW de Predicaten Excellente School uitreiken aan scholen die hiervoor zijn voorgedragen. EDventure is opnieuw betrokken bij de voorbereidingen voor de uitreiking van de predicaten. Ook heeft OCW EDventure gevraagd om in 2015 samen met haar leden opnieuw voucheractiviteiten te organiseren voor de excellente scholen en de informatievoorziening te verzorgen via www.excellentescholen.nl.

Lees meer

Traject Excellente Scholen 2014 van start gegaan

In juni hebben de kandidaat-excellente scholen die zich aangemeld hebben voor de uitreiking van het Predicaat Excellente School 2014, een presentatie gehouden voor de jury. Het gaat hier om scholen die zich nog niet eerder voor het predicaat hadden aangemeld. In de zomerperiode maakt de jury uit alle aangemelde scholen een selectie van scholen die zij kansrijk acht. Een delegatie van de jury zal deze scholen in september bezoeken. In januari 2015 volgt de uitreiking van het Predicaat Excellente School 2014 door staatssecretaris Dekker.

Lees meer

Veel kandidaten melden zich voor predicaat Excellente School 2014

Ook dit jaar konden scholen zich aanmelden voor het predicaat Excellente School. Scholen deden dit in groten getale, waardoor het aantal aanmeldingen met 187 scholen weer meer is dan het jaar ervoor. Het is de derde keer dat het ministerie van OCW de uitreiking van het predicaat Excellente School organiseert voor scholen die excellent onderwijs bieden en daarmee een voorbeeld zijn voor andere scholen. Onder de aanmeldingen dit jaar zijn 89 VO-scholen, 60 PO-scholen, 21 scholen voor (V)SO, 7 SBO-scholen en 10 scholen voor praktijkonderwijs.

Lees meer

Predicaat Excellente Scholen 2013 uitgereikt aan 76 scholen!

Op 13 januari heeft staatssecretaris Sander Dekker voor de tweede keer het predicaat Excellente School uitgereikt aan 76 scholen. EDventure organiseerde deze feestelijke, tweede uitreiking in samenwerking met het ministerie van OCW. De uitreiking is onderdeel van het OCW-programma Excellente Scholen en vond plaats in De Nieuwe Kerk in Den Haag.
Aandacht geven aan goede en […]

Lees meer

Excellente school De Straap: eindelijk erkenning

OBS de Straap in Helmond is een van de 52 scholen die zich een jaar lang excellent mag noemen. In dagblad Trouw geeft directeur Van Mierlo en haar team een impressie van de school.

Lees meer