Acadin

cat-acadinAcadin is een digitale (leer)omgeving voor leerlingen met cognitief talent (www.acadin.nl). Het biedt zowel onderwijs op maat voor deze doelgroep, maar ondersteunt ook begeleiders en leerlingen bij het vinden van uitdagende leeractiviteiten die aansluiten op de capaciteiten, interesses en behoeften van de individuele leerling met cognitief talent. Met behulp van een digitale leeromgeving kunnen onder andere passende leeractiviteiten worden gevonden, geselecteerd en ingepland en na afronding kan dit ingeleverd en beoordeeld worden.

Landelijke bijeenkomst over vernieuwd Acadin goed bezocht

Acadin is de digitale leeromgeving met verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen in het po, ontwikkeld door OCW en inmiddels overgenomen door een consortium van twaalf onderwijsadviesbureaus, leden van EDventure, onder de vlag van EDventure. Zij vernieuwen momenteel gezamenlijk de inhoud en de technische omgeving van Acadin. Dit schooljaar zijn er meer dan tweehonderd nieuwe opdrachten voor talentvolle leerlingen in de leeromgeving opgenomen. Daarnaast wordt de technische omgeving zo gemoderniseerd dat deze ook geschikt wordt voor het gebruik op een tablet.

Lees meer

Start Acadin en grote conferentie op 20 april

Op woensdag 20 april organiseren EDventure en leden een grote Acadin-bijeenkomst voor (potentiële) gebruikers van deze digitale leeromgeving met verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde en talentvolle po-leerlingen. De lezing tijdens de bijeenkomst wordt verzorgd door prof. dr. Tessa Kieboom, dé autoriteit op het vlak van onderzoek naar hoogbegaafdheid.

Lees meer

Activiteiten rond leeromgeving met verrijkingsmateriaal Acadin

In november en december stonden er verschillende activiteiten rond Acadin, de digitale leeromgeving met verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen, op de agenda. Zo was het EDventure-consortium in november aanwezig op de Onderwijsdagen met een Acadin-stand. Begin december vond een speciale training plaats voor adviseurs die opgeleid worden tot Acadin-expert.

Lees meer

Overgangsregeling Acadin: schooljaar 2015-2016

Aanzienlijke korting voor nieuwe en bestaande Acadin-gebruikers
Het ministerie van OCW heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het opzetten en ontwikkelen van Acadin, maar stopt nu met subsidiëren. Het ministerie heeft daarom afspraken gemaakt met EDventure (de vereniging van onderwijsadviesbureaus) om het onderhoud en de ontwikkeling van Acadin vanaf augustus 2015 voort te zetten.
Omdat de subsidie […]

Lees meer

Onderwijsadviesbureaus verduurzamen talentontwikkeling met Acadin

PERSBERICHT: Den Haag, 16 maart 2015 – Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) streeft naar uitdagend onderwijs voor alle leerlingen. De afgelopen vijf jaar investeerde OCW onder meer in de ontwikkeling van Acadin, een digitale leeromgeving met verrijkingsmateriaal voor talentvolle leerlingen in het primair onderwijs. Inmiddels hebben ruim 4.000 scholen een abonnement op Acadin. OCW heeft met subsidie een impuls gegeven aan deze belangrijke innovatie. Vanaf vandaag ligt de verdere ontwikkeling van Acadin bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus. Daarvoor hebben OCW en EDventure een concessieovereenkomst getekend. Het populaire Acadin blijft daarmee toegankelijk voor talentvolle en (hoog)begaafde leerlingen.

Lees meer