Platform Onderwijs 2032

Kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, solliciteren rond 2032 naar hun eerste baan. Wat moeten zij nú leren om straks een vliegende start te kunnen maken op de arbeidsmarkt? Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving van de toekomst?

Tijdens een eerste (online) brainstorm zijn al veel ideeën aan het licht gekomen. Op 12 februari 2015 is officieel het Platform Onderwijs2032 van start gegaan en is de maatschappelijke dialoog gestart met leraren, leerlingen, ouders, ondernemers, wetenschappers en andere belangstellenden. De dialoog heeft een schat aan waardevolle informatie opgeleverd. De Platformleden ontvingen suggesties via Twitter, Facebook en deze website, kregen een groot aantal whitepapers, wetenschappelijke stukken en gespreksverslagen toegestuurd en legden zelf hun oor te luisteren tijdens diverse inspiratiesessies, onderwijsdagen en festivals.

Op 1 oktober presenteerde het Platform Onderwijs2032 de hoofdlijn van zijn advies. In de periode daarna legt het Platform de hoofdlijn voor aan leraren, leerlingen, schoolleiders, ouders, bestuurders, werkgevers en culturele en maatschappelijke organisaties die het Nederlandse onderwijs een warm hart toedragen. Op basis van deze gesprekken en andere reacties werkt het zijn advies in het najaar verder uit. In januari 2016 reikt het Platform zijn uiteindelijke advies uit aan de staatssecretaris.

EDventure tweedaagse over dilemma’s en uitdagingen in de markt

Eind januari kwamen directies van EDventure-leden bijeen in Maastricht voor een tweedaagse bijeenkomst. Tijdens de dagen stonden de ontwikkelingen in de onderwijsmarkt centraal. Ingezoomd werd op nieuwe spelers in de markt en de rol van samenwerkingsverbanden.
smak

Lees meer

Rapportage onderwijsadviesbranche aan Platform Onderwijs 2032

Het Platform Onderwijs2032 heeft alle bijdragen uit de landelijke dialoog over de toekomst van het onderwijscurriculum uitgewerkt tot een hoofdlijn voor het kabinetsadvies. Op verzoek van het Platform Onderwijs2032 hebben EDventure en de deelnemende onderwijsadviesbureaus dit voorstel in oktober getoetst met een enquete onder de doelgroepen ouders, onderwijs en bedrijfsleven.

Lees meer

Finetuning Onderwijs 2032, doet u mee?

Reageer op het hoofdlijn advies van het Platform Onderwijs 2032 via onze enquête! ‘Welke kennis en vaardigheden moeten leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs leren om klaar te zijn voor hun toekomst?’

Lees meer

Voorlopig advies Platform Onderwijs 2032 gepubliceerd

Vandaag presenteerde voorzitter van Platform Onderwijs 2032, Paul Schnabel, zijn voorlopig advies over het toekomstig onderwijscurriculum op hoofdlijnen. EDventure en haar leden droegen hieraan bij door in een veertiental onderwijsdebatten op 28 mei 2015 input van ouders, scholen en het bedrijfsleven op te halen.

Lees meer

Overhandiging adviesrapport aan Platform Onderwijs 2032

Op vrijdag 26 juni overhandigde EDventure namens de branche het adviesrapport aan de voorzitter van het Platform Onderwijs 2032, Paul Schnabel. Dit rapport bevat de uitkomsten van de landelijke debatreeks die op 28 mei op veertien locaties in het land plaatsvond. Bekijk de video, infographic en het adviesrapport!

Lees meer

Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 vol aspiraties

Op initiatief van EDventure organiseerden onderwijsadviesbureaus op 28 mei jl. maar liefst 14 debatten in Nederland over de toekomst en inhoud van het funderend onderwijs. In totaal namen 301 mensen deel aan deze uníeke maatschappelijke dialoog.

Lees meer

Onderwijsadviesbranche organiseert landelijk debat over toekomst onderwijs

Wat moeten kinderen op school leren om zich optimaal voor te bereiden op de toekomst? Op donderdagavond 28 mei staat deze vraag centraal in 14 debatten door het hele land. De onderwijsadviesbranche nodigt in het kader van de dialoog ‘Onderwijs2032’ leraren, leerlingen, ouders, wetenschappers, ondernemers en andere belangstellenden uit om in gesprek te gaan over de inhoud en toekomst van het onderwijs. Bekijk in welke regio u kunt deelnemen!

Lees meer