Nieuwsarchief

Regeerakkoord definitief

Op 29 oktober is het regeerakkoord tussen de partijen VVD en PvdA gepresenteerd. Het motto van het nieuwe akkoord is ‘Bruggen slaan’ waarbij de premier stelt dat het akkoord rust op drie pijlers: de schatkist op orde, eerlijk delen en werken aan duurzame groei. Lees verder voor
de relevante passages m.b.t. onderwijs en jeugdzorg.

Lees meer

Universiteit Leiden start vervolgonderzoek effecten KlasseContact

EDventure, KPN Mooiste Contact Fonds en Universiteit Leiden (faculteit Onderwijskunde) zijn overeengekomen dat er in 2013 een onderzoek start naar de effecten van het project KlasseContact op de leerprestaties van (chronisch) zieke leerlingen en op het contact dat zij hebben met hun klasgenoten. Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek dat in samenwerking […]

Lees meer

Onderwijssummit in Pulse primair onderwijs

Lees hier het zojuist in Pulse Primair onderwijs gepubliceerde artikel en bezoek voor meer informatie www.onderwijssummit.nl! Daar treft u ook het volledig aanbod van de voor u geselecteerde deelsessies.

Lees meer

School aan Zet – Call for proposals

Op 29 mei jl. heeft School aan Zet tijdens een bijeenkomst in Utrecht de ‘Call for Proposals’ aangekondigd. Meer informatie en een aanvraagformulier kunt u downloaden.

Lees meer

Persbericht: Olympisch kampioenen trappen Samsung Hope Relay af

Zondag hebben de Olympisch medaillewinnaars Ellen van Langen, Maarten van der Weijden en Dennis van der Geest de aftrap gegeven voor de Samsung Hope Relay. Op een speciaal aangelegde atletiekbaan op de boulevard van Zandvoort streden zij onder leiding van sportverslaggever Humberto Tan voor het goede doel KlasseContact.

Lees meer

Meer samenwerking tussen onderwijsonderzoek, -beleid en –praktijk

Minister Van Bijsterveldt (OCW) en Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), hebben vandaag de oprichting van een Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek bekend gemaakt.

Lees meer

Ruim 120 programmavoorstellen voor de Onderwijssummit!

Vorige week heeft de programmaraad alle voorstellen beoordeeld en het definitieve programma samengesteld op basis van de beoordelingscriteria en de verdeling over de verschillende thema’s. EDventure bedankt alle onderwijsadviseurs die een voorstel hebben ingediend en feliciteert diegenen die een plekje hebben verworven in het programma.

Lees meer

Aanmelding predicaat ‘Excellente School’ van start

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die zich onderscheiden door uitstekend onderwijs mogen meer erkenning krijgen. Door hun bijzondere prestaties hebben deze scholen een belangrijke voorbeeldfunctie voor andere scholen. Scholen kunnen zich tot en met 20 juli aanmelden om in aanmerking te komen voor het predicaat ‘Excellente School’.

Lees meer

Factorenkaart PO 2020 en Onderwijsdatabank

Experts van EDventure en de aangesloten Onderwijsadviesbureau’s hebben in samenwerking met de Argumentenfabriek een factorenkaart voor het primair onderwijs samengesteld. Deze factorenkaart brengt in beeld wat de factoren zijn waarmee het primair onderwijs in de komende periode (tot 2020) te maken heeft en zal krijgen. Bij elk van deze thema’s is een directe verwijzing naar […]

Lees meer

EDventure als praktijkcase in publicatie Kwakman & Zomerdijk

In april 2012 is de eerste druk verschenen van het boek ‘De ondernemende professional’ van de auteurs Frank Kwakman en Cris Zomerdijk. Namens EDventure leverden OBD Noordwest, SBZW en Marant een bijdrage aan de publicatie via de praktijkcase ‘De coöperatie als instrument voor innovatie en marktontwikkeling’.

Lees meer