Nieuwsarchief

Scholen wettelijk verplicht pesten aan te pakken

Staatssecretaris Dekker wil scholen wettelijk verplichten om het pesten op scholen aan te pakken. Een van de kerntaken van scholen is te zorgen voor een veilige school voor alle leerlingen. Binnenkort zal het wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees meer

Invoering Meldcode huiselijk geweld

Naar verwachting treedt vanaf 1 juli 2013 de Wet Meldcode huiselijk geweld in werking voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Lees hier hoe u zich hier op kunt voorbereiden!

Lees meer

EDventure samen met leden op AVS-congres

Samen met haar leden OBD Noordwest en OnderwijsAdvies stond EDventure op vrijdag 15 maart op het jaarlijkse AVS-congres in Nieuwegein. Ongeveer duizend schoolleiders uit het po bezochten het congres dat als thema had Opvoeden, een hele puzzel.

Lees meer

Herziening wet SLOA

Eind februari is het wetsvoorstel ‘Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees hier meer over de beoogde wijzigingen.

Lees meer

EDventure-leden kiezen nieuwe bestuursleden tijdens ALV

Op de tweedaagse ledenvergadering van EDventure op 31 januari en 1 februari zijn Robert Zoutendijk (Driestar Educatief) en Bernadette de Munk (Dyade Advies) gekozen als nieuwe bestuursleden van EDventure.

Lees meer

Excellente scholen geprezen in Den Haag

In een afgeladen en feestelijke Nieuwe Kerk in Den Haag ontvingen de eerste 52 basis- en middelbare scholen uit handen van staatssecretaris Sander Dekker het predicaat ’Excellente School 2012’. De scholen die het predicaat toegekend kregen, vormen een gevarieerd gezelschap. Kleine en grote scholen, van Limburg tot Friesland, vmbo tot gymnasium. De uitreiking is de start van een jaarlijkse traditie.

Lees meer

EDventure op de NOT

Niet te missen: de opvallende stand van EDventure, vlak bij de hoofdingang van de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2013 in Utrecht.

Lees meer

Onderwijsexpertise.nl maakt scholen wegwijs in onderwijsadvies

EDventure, de landelijke vereniging van onderwijsadviesbureaus opent vandaag Onderwijsexpertise.nl: een online vindplaats voor hoogwaardige onderwijsondersteuning. Via de landelijke database kunnen scholen snel en gemakkelijk zoeken in het complete aanbod van alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus. Van leerlingzorg, training en coaching tot adviezen, seminars en congressen. EDventure wil met Onderwijsexpertise.nl de vindbaarheid van professionele onderwijsondersteuning verbeteren.

Lees meer

Bekijk het overdrachtsdossier OCW

Afgelopen maandag is een nieuw kabinet van VVD en PvdA beedigd. Op die dag droeg ook demissionair minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart het stokje over aan de nieuwe bewindspersoon op het ministerie van OCW, Jet Bussemaker (PvdA). Lees hier het overdrachtsdossier.

Lees meer

IJsselgroep voegt zich bij EDventure

Per 1 november 2012 treedt de IJsselgroep toe tot EDventure. EDventure heet de IJsselgroep van harte welkom in de branche en ziet uit naar de samenwerking!

Lees meer