Nieuwsarchief

Tweedaags congres rond PROO-onderzoek: 13/14 februari 2014

Sociologen, economen en onderwijswetenschappers presenteren hun onderzoek naar verbanden tussen onderwijssystemen en verschillende uitkomsten van onderwijs. U kunt zich aanmelden door nog vóór 28 januari een mail te sturen naar amcis@uva.nl.

Lees meer

Pelle flitst! Tweede ONL-app onder de kerstboom

Na Pelle puzzelt volgt Pelle flitst als tweede app van ONL. Deze kerstapp zal in de week voor de kerst verschijnen. Kern van de app is het oefenen met woordrijen door middel van flitsen. Ook deze app is een game en zal kinderen met dyslexie op een leuke manier verder kunnen helpen. De app komt weer gratis beschikbaar voor iPad en tablets, maar nu ook voor iPhone en Android telefoons.

Lees meer

Lerarenagenda biedt kansen voor OAB’s

Op 4 oktober presenteerde het kabinet de Lerarenagenda voor de periode 2013-2020 aan de Tweede Kamer. De afspraken voor onderwijsverbetering zijn tot stand gekomen in overleg met leraren, schoolleiders, bestuurders en andere experts. Ook EDventure leverde namens de branche een bijdrage aan de totstandkoming van de Lerarenagenda en maakte deel uit van de redactieraad. De […]

Lees meer

Prinsjesdag nieuws 2013

De regering presenteerde gisteren, op Prinsjesdag, haar plannen voor het komende jaar. Zoals gebruikelijk was er de troonrede in de Ridderzaal, dit keer uitgesproken door onze nieuwe koning, Willem-Alexander.

In de troonrede was veel aandacht voor de crisis en de gevolgen hiervan voor onze samenleving. Met betrekking tot onderwijs noemde de koning onder andere het Onderwijsakkoord dat beoogt drieduizend extra banen te creëren om jonge leraren aan het werk te helpen of te houden. Lees verder voor de hoofdlijnen uit de onderwijsplannen van het kabinet.

Lees meer

Principeakkoord over investering €689 miljoen in onderwijs

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker namens het kabinet en de Stichting van het Onderwijs hebben een principeakkoord bereikt over een Nationaal Onderwijsakkoord. Met de overeenkomst wordt de aantrekkelijkheid van het beroep van docent vergroot, de positie van de leraren versterkt en de werkdruk van onderwijspersoneel verlaagd.

Lees meer

Zieke leerlingen en passend onderwijs

Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra onderwijszorg nodig. Daarbij kunnen scholen en samenwerkingsverbanden kosteloos een beroep doen op de landelijke dienstverlening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL).

Lees meer

Ouderbetrokkenheid onder de aandacht van Tweede Kamer

Lees alles over de nieuwe plannen rondom educatief partnerschap en de samenwerking daarin met de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid!

Lees meer

Rapport Vraagfinanciering schoolbegeleiding naar Tweede Kamer

Vorige week werd het rapport van het «Vervolgonderzoek vraagfinanciering schoolbegeleiding» aangeboden aan de Tweede Kamer. Download hier het eindrapport.

Lees meer

Programma ‘Ouders en School samen’ nu regionaal

Van bewustwording naar dialoog en doen: de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid helpen u educatief partnerschap op uw school te versterken!

Lees meer

Maak van kleine school toplocatie

Artikel van Bram de Muynck, lector christelijk leraarschap Driestar Educatief.
… De kleine school zit in de verdachtenbank. volkomen ten onrechte, zo laten ervaringen met kleine scholen in het buitenland zien.
Al gaat de honderleerlingennorm voorlopig niet door, kleine scholen zitten inmiddels wel in de verdachtenbank. Ze zouden geen goede kwaliteit kunnen waarborgen. Ondertussen zijn andere voor- […]

Lees meer