Nieuwsarchief

Persbericht: Debuut Onderwijssummit – van onderzoek tot in de klas

Kennisontwikkeling, kennisbenutting en professionalisering moeten krachtiger met elkaar verbonden worden. EDventure, de landelijke vereniging van onderwijsadviesbureaus, organiseert daarom op 13 november 2012 in De Fabrique (Maarssen) de eerste Onderwijssummit, een kennisconferentie voor en door onderwijsprofessionals: van wetenschapper tot schoolmanager, van onderwijsadviseur tot intern begeleider.

Lees meer

Onderwijssummit – van onderzoek tot in de klas

Wist u dat er heel veel onderzoeken en nieuwe inzichten zijn in het onderwijs? En wist u dat veel daarvan het niet redden tot in de klas? Het ontbreekt aan een samenhangende kennisverspreiding. Daarom organiseert EDventure op 13 november 2012 in De Fabrique (Maarssen) de eerste Onderwijssummit, een kennisconferentie voor en door onderwijsprofessionals: van wetenschapper tot schoolmanager, van onderwijsadviseur tot intern begeleider.

Lees meer

Eerste stappen voor lerarenregister

Vanaf 15 februari jl. kunnen 8.000 leraren in Nederland die werkzaam zijn in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs zich vrijwillig registeren op www.registerleraar.nl. Door registratie in het lerarenregister tonen leraren aan dat zij actief werken aan hun professionele ontwikkeling als leraar en versterken zij hun positie als lesgevende professional […]

Lees meer

Eindpublicatie ASiB: goede impuls taal- en rekenonderwijs!

Begin deze maand is een eindpublicatie verschenen van het project ‘Alle Scholen in Beweging’ (ASiB), waarin de opbrengsten van het project staan beschreven en ervaringen van de scholen met het ASiB-project zijn opgetekend.

Lees meer

KlasseContact in dagblad Metro

In de uitgave van Metro Nieuws van 20 februari jl. is aandacht voor het project KlasseContact waar EDventure samen met het Mooiste Contact Fonds van KPN uitvoering aan geeft.

Lees meer

Persbericht: Forse onderwijsbezuinigingen op lokaal niveau

Het Kabinet lijkt het primair onderwijs in 2012 financieel te ontzien met een gelijkblijvende onderwijsbegroting van 9,6 miljard euro. Toch vindt er komend jaar een forse bezuiniging plaats op middelen voor het PO. 80% van de gemeenten verwacht dat de gemeentelijke onderwijsbijdrage in 2012 stevig zal dalen, dit blijkt o.a. uit uitkomsten van een recent uitgevoerd onderzoek in opdracht van EDventure.

Lees meer

CAO WAOJ

Onderstaand kunt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd downloaden.

Lees meer

Cedeo en Certiked behaald!

Vier van onze leden hebben de cedeo-erkenning en/of ISO-9001 behaald. Marant en Cedin krijgen beiden een zeer hoge score op het gebied van klanttevredenheid. GH-GPC heeft met trots het ISO-9001 certificaat behaald evenals Driestar Educatief!

Lees meer

EDventure maakt met Belastingsdienst bindende afspraken over BTW-plicht onderwijsadvies

Met de gemaakte afspraken ontstaat helderheid over welke activiteiten van een onderwijsadviesbureau BTW-plichtig zijn en voor welke activiteiten een vrijstelling bestaat.

Lees meer

Acht OABs ontvangen financiering uit EDventure Innovatiefonds

PERSBERICHT
Den Haag 9 december 2008
Acht onderwijsadviesbureaus ontvangen financiering uit het EDventure Innovatiefonds € 140.000,– toegekend aan vernieuwende onderwijsvoorstellen
Den Haag, 9 december 2008 – De jury van het EDventure Innovatiefonds heeft vanmiddag financiering van € 140.000,– toegekend aan vier projecten van acht onderwijsadviesbureaus. De bureaus ontvingen een symbolische cheque uit handen van Annemarie Kaptein, directeur van […]

Lees meer