Samenwerking

EDventure ondersteunt bij landelijke implementatie DTT-toets

In opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt op dit moment een nieuwe diagnostische toets ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs: de Diagnostische Tussentijdse Toets (DDT). Voor leerlingen in groep 8 van de basisschool is het CvTE bezig met de implementatie van een jaarlijkse eindtoets voor taal en rekenen: de Adaptieve Digitale Centrale Eindtoets (ACET). Om ervoor te zorgen dat de implementatie van beide toetsen zo goed mogelijk verloopt, heeft het CvTE de samenwerking gezocht met EDventure.

Lees meer

Overhandiging adviesrapport aan Platform Onderwijs 2032

Op vrijdag 26 juni overhandigde EDventure namens de branche het adviesrapport aan de voorzitter van het Platform Onderwijs 2032, Paul Schnabel. Dit rapport bevat de uitkomsten van de landelijke debatreeks die op 28 mei op veertien locaties in het land plaatsvond. Bekijk de video, infographic en het adviesrapport!

Lees meer

VO-raad vraagt EDventure voor werving ICT-coaches

Afgelopen januari initieerde de VO-raad ‘Leerlabs’ die scholen in het schooljaar 2015-2016 gaan ondersteunen bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren. De oproep voor scholen om mee te doen aan de Leerlabs leverde ruim 220 aanmeldingen op.
Op verzoek van de VO-raad heeft EDventure coaches geworven voor de Leerlabs. In totaal hebben zich 84 adviseurs kandidaat gesteld, […]

Lees meer

Scholen enthousiast over leerkrachtmethode ‘Druk in de Klas’

Scholen hebben op dit moment nog onvoldoende praktische handvatten om direct hulp te bieden aan kinderen met druk of ongeconcentreerd gedrag. In een lopend onderzoek van de VU in Amsterdam wordt de effectiviteit van de leerkrachtmethode ‘Druk in de Klas’ onderzocht. Inmiddels doen 88 leerlingen mee aan het onderzoek, echter voor de laatste fase van het onderzoek worden nog scholen gezocht.

Lees meer

Cito : Schoolzelfevaluatie met Cito-instrumenten

EDventure en Cito samen sterk voor opbrengstgericht onderwijs
Schoolzelfevaluatie belangrijk startpunt voor kwaliteitsverbetering onderwijs
EDventure en Cito hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om scholen en besturen nog beter te ondersteunen op het gebied van opbrengstgericht werken. Scholen kunnen deelnemen aan cursussen om rapportages uit het Computerprogramma Leerling- en volgsysteem van Cito beter te leren interpreteren en analyseren als […]

Lees meer

Parantion

Wat vinden medewerkers van uw organisatie? Zijn uw klanten tevreden? Hoe beoordelen studenten de kwaliteit van het onderwijs? Een paar voorbeelden van vragen die beantwoord kunnen worden met de Parantion Web Survey. EDventure heeft met Parantion een mantelovereenkomst gesloten voor het gebruik van dit krachtige online enquete-instrument.

Lees meer

Teachers Channel

EDventure en Teachers Channel hebben in september 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Door de samenwerking is onder andere de enorme Onderwijsdatabank, bestemd voor iedereen in met name het primair onderwijs, opgenomen in Teachers Channel. Teachers Channel is daarmee het meest brede, redactioneel onafhankelijke, digitale informatieplatform voor professionals in het primair onderwijs.

Lees meer

Talentenkompas

Uitgeverij Malmberg -vestiging Amsterdam- en EDventure zijn in april 2008 een exclusieve samenwerking aangegaan voor het aanbieden van Talentenkompas aan basisscholen in heel Nederland. Talentenkompas is een testinstrument waarmee naast intelligentie ook (andere) talenten van leerlingen in kaart worden gebracht. Basisscholen kunnen op deze manier nog uitgebreider en specifieker kinderen testen. De bij EDventure aangesloten leden bieden Talentenkompas exclusief aan aan Nederlandse basisscholen.

Lees meer