Innovatie

EDventure identificeert vroegtijdig trends en beleidsontwikkelingen en informeert haar leden hierover. Na de Landkaart Onderwijsadvies (met provincies), is gezamenlijk de Factorenkaart gemaakt met trends tot 2020 en de Landkaart Transitie Jeugdzorg.

Factorenkaart Primair Onderwijs voor onderwijsadviseurs

De factorenkaart brengt in beeld wat de factoren zijn waarmee het primair onderwijs in de komende periode (tot 2020) te maken heeft en zal krijgen. Bij elk van deze thema’s is een directe verwijzing naar relevante publicaties binnen de Onderwijsdatabank toegevoegd.

Factorenkaart Primair Onderwijs (2011)
 

Landkaart Onderwijsadvies

EDventure heeft een innovatie-landkaart opgesteld met een overzicht van trends en ontwikkelingen in het onderwijs. De landkaart blijkt in de praktijk een speelse en innovatieve manier om met elkaar de prioriteiten in de branche voor de komende jaren te bepalen.

pdf Landkaart Onderwijsadvies
pdf Landkaart transitie jeugdzorg

 

Innovatiemarkt

Voor haar leden organiseert EDventure innovatiebeurzen/-markten om te kijken of er gezamenlijke producten of diensten van EDventure-leden verbreed kunnen worden. Daarbij worden ook partijen buiten de branche met een mogelijk interessant aanbod uitgenodigd. Met deze partijen worden mantelovereenkomsten gesloten voor (een deel van) de vereniging. Gezamenlijk kan sterker worden onderhandeld en een betere positie in de markt worden verkregen.

Innovatiefonds

Tweejaarlijks vindt een innovatiefonds plaats, wat als doel heeft aangesloten leden te stimuleren en faciliteren samen te innoveren, en kennisdelen en samenwerking te bevorderen. Bij de ontwikkeling van onderwijs vernieuwende projecten is samenwerking essentieel om de projecten gerealiseerd en succesvol te krijgen. Leden kunnen innovatieve projecten indienen, waarbij de jury naast samenwerking de voorstellen beoordeelt op hun vernieuwende (onderwijs)aspecten en de kansen voor collega onderwijsadviesbureaus om met de uitkomsten of opbrengsten concreet aan de slag te gaan in de eigen regio.

Het Innovatiefonds is in september 2008 door EDventure opgericht. In 2008 werd 150.000 euro beschikbaar gesteld. Leden konden innovatieve projecten indienen om aanspraak te maken op een gedeelte van dit fonds.

EDventure ontwikkelt Landkaart 2017 met trendanalyse voor onderwijsadviesbranche

In 2008 is door EDventure een trendanalyse gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen en trends voor de onderwijsadviesbranche, weergegeven in de Landkaart. Uiteraard is het landschap waarbinnen de branche werkt de laatste jaren ingrijpend veranderd als gevolg van politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Met het oog op de komende kabinetsperiode is een nieuwe landkaart ontwikkeld met […]

Lees meer

Aandacht voor taalonderwijs vluchtelingenkinderen op Innovatiebeurs

Om innovatieve producten en diensten uit de branche met elkaar te delen en breder in de markt te zetten organiseerde EDventure op 13 november de EDventure Innovatiebeurs. Tijdens deze informatieve beurs voor leden was er onder andere aandacht voor taalonderwijs voor asielkinderen, professionalisering rondom het jonge kind en de ‘duurzame leerkracht’.

Lees meer

Rol EDventure bij Registerleraar en Schoolleidersregister PO

Sinds enkele jaren is er voor zowel leraren als schoolleiders een beroepsregister waarop zij hun bekwaamheid kunnen aantonen. EDventure-leden spelen bij dit Registerleraar en Schoolleidersregister PO een belangrijke rol als het gaat om de registratie van de gevolgde professionalisering.
Vorig jaar kondigde het kabinet aan dat zij het Registerleraar vanaf 2017 wettelijk wil verankeren voor leraren. […]

Lees meer

EDventure betrokken bij pilot Regelluwe scholen

Scholen die in 2013 het predicaat ‘Excellente School’ hebben ontvangen kunnen deelnemen aan de vijfjarige pilot ‘Regelluwe scholen’. Voor scholen die deelnemen aan deze pilot kan wet- en regelgeving ‘buiten werking worden gesteld’ en het toezicht worden verminderd. Met de pilot wil de staatssecretaris onderzoeken hoe scholen omgaan met de geboden ruimte en of het […]

Lees meer

Nieuwe markten centraal tijdens ALV EDventure

In de EDventure jaarvergadering eind februari was veel aandacht voor de verkenning van nieuwe markten. Aan de hand van het Sectorakkoord VO en een trendanalyse en kansenoverzicht is concreet gekeken naar de vo-markt en hebben de aanwezigen eerste acties en plannen richting deze markt besproken. Tijdens de bijeenkomst verzorgde Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar […]

Lees meer

Eerste resultaten strategiemonitor ‘Zaken in Educatie’

Ondernemers zien een cruciale rol weggelegd voor schoolbestuurders en leerkrachten bij de doorbraak van digitalisering in het onderwijs. Dit blijkt uit de resultaten van de driemaandelijkse peiling ‘Zaken in Educatie’ van adviesbureau Thaesis onder 80 ondernemers actief in het onderwijs.
Om de kansen binnen de educatieve sector te onderzoeken is adviesbureau Thaesis de strategiemonitor ‘Zaken in […]

Lees meer

VO-raad vraagt EDventure voor werving ICT-coaches

Afgelopen januari initieerde de VO-raad ‘Leerlabs’ die scholen in het schooljaar 2015-2016 gaan ondersteunen bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren. De oproep voor scholen om mee te doen aan de Leerlabs leverde ruim 220 aanmeldingen op.
Op verzoek van de VO-raad heeft EDventure coaches geworven voor de Leerlabs. In totaal hebben zich 84 adviseurs kandidaat gesteld, […]

Lees meer

EDventure lanceert visie op professionalisering onderwijs

Hoe haal je het beste uit je leerlingen? Nu, morgen en in de toekomst? Op 27 januari 2015, tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling, presenteert EDventure haar visie op duurzame schoolontwikkeling in de vorm van vier concrete bouwstenen. Daarmee bevestigen de Nederlandse onderwijsadviesbureaus hun stevige ambitie om duurzame verbeterprocessen in de onderwijspraktijk aan te jagen.

Lees meer

EDventure organiseert Innovatiebeurs

Op woensdag 12 november organiseerde EDventure een innovatiebeurs voor leden. Met deze beurs wil EDventure gezamenlijke innovatie van de branche stimuleren en de kracht van het landelijk netwerk benutten. De bijeenkomst vond plaats in Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Lees meer

Factorenkaart PO 2020 en Onderwijsdatabank

Experts van EDventure en de aangesloten Onderwijsadviesbureau’s hebben in samenwerking met de Argumentenfabriek een factorenkaart voor het primair onderwijs samengesteld. Deze factorenkaart brengt in beeld wat de factoren zijn waarmee het primair onderwijs in de komende periode (tot 2020) te maken heeft en zal krijgen. Bij elk van deze thema’s is een directe verwijzing naar […]

Lees meer