Professionalisering

EDventure stimuleert professionalisering en organiseert opleidingen, cursussen, intervisie- en professionaliseringsbijeenkomsten voor adviseurs in dienst van leden. Dit gebeurt op basis van retributie.

EDventure Academy

De professionalisering van onderwijsadviseurs wordt gestimuleerd door de EDventure Academy die postacademische opleidingen, trainingen en masterclasses voor onderwijsadviseurs aanbiedt. In 2012 is de tweede tranche van de Opleiding Rekenspecialist en de eerste tranche van de Basisopleiding Onderwijsadviseur voltooid. Link naar website

Onderwijssummit

In 2012 organiseerde EDventure de kennisconferentie Onderwijssummit – van onderzoek tot in de klas. Het doel van de conferentie was om een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk om de beschikbare kennis ook daadwerkelijk te kunnen benutten. Voor de onderwijsadviseurs was dit bij uitstek een gelegenheid zich te profileren als expert in het vertalen van kennis naar de praktijk, mede gelet op de nabijheid bij scholen.