Netwerken & Informatievoorziening

Netwerken

EDventure heeft voor haar leden ‘netwerken’ in het leven geroepen. Deze netwerken zijn bestemd voor specialisten werkzaam in een bepaald vakgebied. De netwerken komen 2 a 3 keer per jaar bijeen. Deze bijeenkomsten hebben als doel  met elkaar van gedachten te wisselen over inhoudelijke vraagstukken, elkaar te versterken, inspiratie op te doen en ervaring en ideeën uit te wisselen. Ook ‘professionalisering’ en mogelijke samenwerkingen komen aan bod. De bijeenkomsten worden door leden altijd als waardevol ervaren.

EDventure biedt haar leden de volgende netwerken:

  • Netwerk Kwaliteitsmanagers
  • Netwerk P&O
  • Netwerk Communicatie & Marketing
  • Netwerk Administrateurs
  • Netwerk ICT
  • DaltonNetwerk

Informatievoorziening

EDventure-leden ontvangen tweewekelijks een interne nieuwsbrief over (nieuwe) ontwikkelingen binnen EDventure. Leden worden zo op de hoogte gehouden over de stand van zaken aangaande projecten, contacten met het ministerie van OCW, ontwikkelingen omtrent leden, aanbestedingen, etc.

Daarnaast houdt EDventure haar leden continue op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen en publicaties in de onderwijs(advies)branche, actualiteiten, kamerstukken etc.. Dit nieuws wordt wekelijks verspreid via de EDventure Mediascan, een digitale nieuwsbrief.

De mediascan is een openbare nieuwsbrief welke per email wordt verstuurd. De nieuwsberichten van de mediascan zijn tevens zichtbaar op de openbare website, leden van EDventure kunnen deze feed ook aan de eigen website toevoegen. Leden kunnen relevante online (nieuws)berichten door EDventure in de  mediascan laten opnemen.