106 Excellente Scholen 2014!

Onder grote belangstelling van de regionale en landelijke media zijn op maandag 26 januari 2015 voor de derde maal de predicaten Excellente School uitgereikt aan 106 van de 186 aangemelde scholen voor PO, VO, en (V)SO. De vertegenwoordigers van de scholen kregen tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Stadsschouwburg in Den Haag de predicaten overhandigd door minister-president Rutte en staatssecretaris Dekker van Onderwijs. EDventure en de onderwijsadviesbureaus waren net als voorgaande jaren nauw betrokken bij de organisatie en de voorbereidingen voor de uitreiking, en coördineert de activiteiten voor de excellente scholen.

In het eindrapport van de jury onder leiding van prof. Dr. Fons van Wieringen: Gewoonweg uitstekende scholen; Excellente scholen in primair, voortgezet, speciaal en voortgezet onderwijs (26 januari 2015) – wordt gerefereerd aan de bijdrage van EDventure en de OAB’s aan het programma Excellente Scholen.

De 106 Excellente Scholen zijn als volgt onderverdeeld:

  • 39 basisscholen (waarvan 5 scholen voor speciaal basisonderwijs)
  • 12 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs
  • 55 scholen voor voortgezet onderwijs (waarvan 6 scholen voor praktijkonderwijs)

De staatssecretaris heeft in een brief aan de tweede kamer bekend gemaakt om welke scholen het gaat.

Vanaf 2015 valt het predicaat Excellente Scholen onder verantwoordelijkheid van de Inspectie van het Onderwijs. Belangrijke veranderingen zijn:

  • Het predicaat is voortaan drie jaar geldig.
  • De jury wordt sectorspecifiek ingericht om meer rekening te kunnen houden met de sectorale verschillen.
  • In de beoordeling door de jury ligt de nadruk sterker dan voorheen op het excellentiegebied.

Op de website van de inspectie is meer informatie te vinden over het traject vanaf 2015.